Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 27-02-2024

01 04 06 08 24 35 53

Giá trị Jackpot 1: 142.673.643.750 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.802.316.000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 142.673.643.750
Jackpot 2 | 0 3.802.316.000
Giải nhất 17 40.000.000
Giải nhì 2.068 500.000
Giải ba 36.946 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ bảy, ngày 24-02-2024

01 03 22 27 38 40 26

Giá trị Jackpot 1: 135.452.799.750 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.569.068.200 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 135.452.799.750
Jackpot 2 | 1 3.569.068.200
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 1.569 500.000
Giải ba 29.741 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ năm, ngày 22-02-2024

08 19 24 31 35 55 01

Giá trị Jackpot 1: 130.331.185.950 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.419.717.350 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 130.331.185.950
Jackpot 2 | 1 3.419.717.350
Giải nhất 48 40.000.000
Giải nhì 1.511 500.000
Giải ba 30.793 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 20-02-2024

34 46 50 51 52 55 05

Giá trị Jackpot 1: 126.553.729.800 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.628.934.550 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 126.553.729.800
Jackpot 2 | 1 3.628.934.550
Giải nhất 27 40.000.000
Giải nhì 1.586 500.000
Giải ba 30.486 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ bảy, ngày 17-02-2024

08 12 17 27 38 55 47

Giá trị Jackpot 1: 120.893.318.850 đồng

Giá trị Jackpot 2: 1.815.013.083 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 120.893.318.850
Jackpot 2 | 3 1.815.013.083
Giải nhất 22 40.000.000
Giải nhì 1.568 500.000
Giải ba 33.396 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ năm, ngày 15-02-2024

03 07 08 18 21 26 19

Giá trị Jackpot 1: 116.463.068.400 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4.952.789.200 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 116.463.068.400
Jackpot 2 | 0 4.952.789.200
Giải nhất 27 40.000.000
Giải nhì 1.590 500.000
Giải ba 33.383 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 13-02-2024

08 17 22 31 34 49 18

Giá trị Jackpot 1: 112.343.407.950 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4.495.049.150 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 112.343.407.950
Jackpot 2 | 0 4.495.049.150
Giải nhất 19 40.000.000
Giải nhì 1.305 500.000
Giải ba 27.701 50.000